Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 783/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków