Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6111 Podatek akcyzowy X

III SA/Łd 280/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie okr...

III SA/Łd 1003/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie ok...

I SA/Wr 878/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnonotowego nabycia samochodu osobowego

I SA/Wr 2106/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego

I FZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Łd 147/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie okr...

I FSK 1940/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące od marca do grudnia 2005 r.

I SA/Wr 159/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego

I GZ 85/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w L. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Go 313/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100