Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania X

I SA/Wr 177/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

I SAB/Gl 15/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku strony skarżącej o zwrot kosztów postępowania

I SA/Ol 575/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2004

II FZ 283/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

II FSK 572/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005

II FZ 433/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Białymstoku w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

II FZ 541/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi E. P. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie I SA/Ka 1970/03 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 1080/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

II FZ 609/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. , nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

II FZ 302/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
1   Następne >   +2   +5   +10   100