Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6114 Podatek od spadków i darowizn X

II FSK 1245/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie: podatku od spadków i darowizn

II FZ 322/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w Krakowie w przedmiocie uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

I SA/Kr 431/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Łd 1019/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-11

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

I SA/Łd 16/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II FZ 77/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Krakowie w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadku

I SA/Łd 666/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-18

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji umarzającej postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn

I SA/Kr 432/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Kr 412/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-27

Skarga B.S., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Ol 818/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   11