Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6115 Podatek od nieruchomości X

II FZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez ro...

II FZ 384/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FZ 482/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2006

III SA/Wa 1169/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości rencistów i rolników, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne

III SA/Wa 2761/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2003 r.

II FZ 369/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.

II FZ 239/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FZ 414/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r.

II FZ 339/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. [...] nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r.

II FZ 101/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego
1   Następne >   +2   +5   +10   72