Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych X

II FZ 325/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II FZ 516/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. , nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II FZ 43/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izb Skarbowej w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy przystąpienia do egzekucji

II FZ 283/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

II FZ 1638/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. , nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Lu 62/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

VIII SA/Wa 681/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przedłużenia terminu zabezpieczenia przyszłych zobowiązań podatkowych

II FZ 919/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr ... w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

II FZ 276/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-30

Zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

FSK 2460/04 - Postanowienie NSA z 2006-04-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   44