Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 254/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w prz...

I OZ 339/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Opolu z 10 marca 2014 r., sygn. akt II SO/Op 40/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Gd 72/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 744/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w kwestii kosztów postępowania sądowego

II SAB/Go 90/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] r. (dot. postępowania dyscyplinarnego wobec geodety M.H.)

IV SA/Wa 509/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Łd 290/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Ł. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie odmowy wydania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej

III SA/Kr 734/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi M. U. na czynność Starosty

I OZ 555/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 443/12 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi S. B. na decyzję SKO w Krośnie nr SKO.4160.8.323.2012

I OZ 592/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w przedmiocie wpisu sądowego od zażalenia J. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 451/11 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Legnicy nr SKO/SR
1   Następne >   +2   +5   +10   36