Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Gd 72/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków

III SA/Gd 732/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie anulowania zmiany danych technicznych lokalu zapisanego w księdze wieczystej

III SA/Gd 315/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Gd 16/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Gd 372/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków