Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

VIII SA/Wa 95/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnień środowiskowych

II SA/Bd 441/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w[...] w przedmiocie wydania zezwolenia na wycięcie drzew

II SO/Kr 16/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-14

Wniosek S.P. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w K. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy znak: [...]

II OZ 649/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Go 48/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 33/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wr 278/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza

II SA/Ke 657/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1500/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew

II SA/Łd 941/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
1   Następne >   +2   +5   +10   71