Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Bd 48/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania postanowienia postanowił: przyznać adwokat J. K. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/10