Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 804/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 950/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę zbiornika na nieczystości płynne o c...

IV SA/Po 1218/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie w przedmiocie wynagrodzenia pełnomocnika ustanowionego z urzędu

II SA/Bd 66/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka

II OZ 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie i oddaleniu wniosku skarżącej o przyznanie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Kaliszu

II OZ 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , Nr [...] w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego

II OZ 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , Nr [...] w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego

II OZ 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OZ 175/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100