Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Gd 792/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-04

Sprawa ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na czynność Starosty w przedmiocie zwrotu opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej po rozpoznaniu wniosku o przyznanie kosztów postępowania

II OSK 1866/06 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłaty uiszczonej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SAB/Ke 3/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania

II OZ 758/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na zawarte w punkcie II wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi '[...]' Spółka z o.o. w P. na czynność Starosty S. w przedmiocie zwrotu opłaty uiszczonej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej