Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SO/Wa 5/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 229/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały w przedmiocie zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata

II GZ 126/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. Cz. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w związku z uwzględnieniem przez Ministra Sprawiedliwości skargi M. Cz. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości ; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia wyniku egzaminu ko...

II GSK 118/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia wyroku NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej A.W. od wyroku WSA w W. , sygn. akt VI SA/Wa 1302/12 w sprawie ze skargi A. W. na decyzje Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego

VI SO/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w P. Nr [...]

III SAB/Kr 58/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie zawieszenia aplikanta w jego prawach i obowiązkach,

VI SA/Wa 1609/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-02

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów procesu

II SA/Ke 695/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyboru ławników

III SA/Kr 302/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-22

Wniosek w przedmiocie zasad przeprowadzania sprawdzianów w trakcie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

II GZ 307/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika zabezpieczenia technicznego
1   Następne >   +2   +5   10