Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 148/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 151/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 147/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości pos...

II SAB/Ke 13/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OZ 1180/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu , nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OZ 474/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

I OZ 579/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa nr [...] w przedm...

IV SA/Wa 121/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 872/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 3 wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

II SA/Po 439/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-20

Skarga Gminy R. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę
1   Następne >   +2   +5   +10   56