Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bd 680/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

II SA/Go 110/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Po 1137/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-27

Skarga E. spółka z o.o. [...] na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na udostępnienie nieruchomości

II SA/Go 644/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-19

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie gospodarstwa rolnego