Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 1123/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi w sprawie skargi Wyższej Szkoły [...] na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi , [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzeń za pracę

II SA/Wa 837/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Skarga M. P. na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zwrotu kosztów zastępstwa prawnego

II SA/Po 574/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-31

Skarga M. D. na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby

II SA/Po 809/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie statusu nauczyciela mianowanego

II SA/Go 1079/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-04

Sprawa ze skargi L.A. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr [...] i zatwierdzenia wyniku naboru

II SA/Bd 646/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Po 452/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie kary nagany

II SA/Po 350/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w P. w przedmiocie podjęcia czynności kontrolnych

I OZ 491/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy , nr [...] w przedmioci...

I OZ 139/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. nr [...] w przedmiocie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz...
1   Następne >   +2   4