Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Lu 592/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w L. w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania

III SA/Lu 592/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję L. Komendanta Wojewódzkiego Policji w L. w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,

III SAB/Lu 3/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie niezałatwienia wniosku w sprawie przydziału lokalu socjalnego w zakresie wniosku A. J. o przyznanie prawa pomocy

III SA/Lu 636/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję L. Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego