Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie dotyczącej nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego

II GZ 258/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty ...

II GZ 287/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankc...

II GZ 288/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankc...

II GZ 289/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcy...

II GZ 119/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania nawozu z obrotu oraz nałożenia opłaty...

II GSK 412/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie ustalenia stopnia wadliwości partii towaru

II GZ 163/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania nawozu z obrotu oraz nałożenia opłaty...

II GZ 23/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie dotyczącej nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego

II GZ 162/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania nawozu z obrotu oraz nałożenia opłaty...
1   Następne >   2