Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GZ 233/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego w części

II GZ 30/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w W. w sprawie za skargi W. Z. na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego w części

II GZ 248/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w B. w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 'Poczta Polska' Urząd Pocztowy B. 1 w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wydania zaświadczenia o listowej przesyłce poleconej

II GZ 305/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w W. w sprawie za skargi W. Z. na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GZ 165/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu opłat za rezerwację częstotliwości

VI SA/Wa 1521/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dokonania rezerwacji częstotliwości

II GZ 87/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury ; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II GZ 237/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego w części

VI SAB/Wa 101/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania od decyzji do sądu powszechnego

II GZ 238/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego w części
1   Następne >   2