Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-11

Sprawa ze skargi W. P. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

II OZ 991/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie nr XXXIII/250/2009 w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Bytów do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

II SA/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II OZ 370/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice Nr [...] w przedmioc...

II SA/Bd 98/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-22

Sprawa ze skargi G. B. i J.K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 429/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosków A. K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

II SA/Bd 1291/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-13

Sprawa ze skargi Gminy [...] i R.G. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 627/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy nr XXI/439/2011 w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II OZ 427/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. nr [...] w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

II OZ 1037/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szydłowo , nr XX/166/12 w przedmiocie nadania nazw ulicom
1   Następne >   +2   +5   +10   20