Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2072/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 1480/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

V SA/Wa 203/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za tłumaczenie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 2118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

V SA/Wa 2851/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania wizy pobytowej krajowej

V SA/Wa 1306/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-24

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

V SA/Wa 1091/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku

V SA/Wa 2880/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania wizy pobytowej krajowej

III SA/Lu 435/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego objęcia cudzoziemca Indywidualnym Programem Integracji

V SA/Wa 395/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-31

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu uchodźcy
1   Następne >   +2   +5   +10   45