Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 1649/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2909/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 777/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie przywrócenia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

IV SO/Wa 9/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 151/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie o sygn. akt I SA/Wa 2423/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

II SA/Go 379/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi R.O. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie przejścia ...

II SA/Gd 615/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

I SA/Wa 1208/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-16

Wniosek w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   10