Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Go 379/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi R.O. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie przejścia ...

I OZ 276/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty C. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Go 1095/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-29

Sprawa ze skargi R.O. na orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania

II SA/Go 1043/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-30

Sprawa ze skargi R.O. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania