Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 328/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-03

Skarga W. S. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania