Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 650/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

VIII SA/Wa 672/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

II SAB/Bd 48/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

II SA/Wa 1751/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Bd 74/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania o pr...

II SA/Wa 1955/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 218/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

IV SA/Gl 503/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Wa 493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

III SA/Gd 13/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-08

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   30