Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Go 667/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-10

Sprawa ze skargi 'J' Spółki z o.o. na informację Starosty w przedmiocie możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

II SA/Go 666/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-03

Sprawa ze skargi 'J' Sp. z o.o. na informację Starosty w przedmiocie możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

IV SA/Wr 694/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-24

Sprawa ze skargi E. K. na Starostę W. w przedmiocie odmowy zawarcia umowy dotyczącej środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej z Funduszu Pracy i programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarządza: zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych.

II SA/Go 165/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-20

Sprawa ze skargi 'J' Sp. z o.o. na informację Starosty w przedmiocie możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

II SAB/Bd 45/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-01

Wniosek w przedmiocie przekazania podania do organu właściwego