Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 974/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu w drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Wr 638/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-01

Skarga W. M. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku, odmowie uznania za osobę bezrobotną, umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania prawa do zasiłku

II SA/Go 611/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-30

Skarga R.J. na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego