Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GZ 359/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego

II SA/Lu 579/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia regulaminu '[...]'

II GZ 372/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.

II GZ 97/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr 25 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Bd 1476/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

VI SAB/Wa 43/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wydania decyzji w zakresie wniosku o przyznanie stypendium sportowego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata A. K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) powiększone o kwotę 5

II SA/Lu 724/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-25

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie stypendiów za osiągnięcia sportowe