Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SAB/Ol 64/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-08

Skarga A.Z. na bezczynność Wójta Gminy w wydaniu zaświadczenia

II OZ 1012/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II SA/Op 146/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-29

Sprawa ze skargi M. K. na Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie unieważnienia wykazu obiektów zabytkowych

II OZ 454/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II OZ 455/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II OZ 491/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie domowy wszczęcia postępowania w sprawie wpisania nieruchomości do rejestru zabytków

VII SA/Wa 1895/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Łd 62/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie uchwały o nadaniu statutu Muzeum im. A. w T.

II OZ 58/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

Zażalenie na punkt 1 zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OZ 886/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5