Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Po 100/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 127/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-21

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego

IV SA/Po 238/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Lesznie w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Po 901/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i odmowy umorzenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 901/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i odmowy umorzenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 127/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-31

Wniosek w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego

II SAB/Po 44/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-23

Wniosek w przedmiocie czynności egzekucyjnych

II SA/Po 218/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w sprawie II SA/Po 652/08

II SA/Po 218/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-10

Sprawa ze skargi B. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w sprawie II SA/Po 652/08

II SA/Po 1338/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-13

Skarga S. G. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.
1   Następne >   +2   4