Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Sz 867/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przyznania zwrotu wydatków związanych z wykonaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór pojazdów

II SA/Sz 226/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-11-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 707/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 1490/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 517/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-12-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 451/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 451/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 403/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie zarzutów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Sz 128/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzone zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 511/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia