Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VIII SA/Wa 392/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1081/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

VII SA/Wa 1082/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Ke 576/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 207/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Gl 208/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Bd 714/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 876/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko - Mazurskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie oku nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu usunięcia barakowozu

VII SA/Wa 1083/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

VII SA/Wa 2005/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione
1   Następne >   +2   +5   8