Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 783/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Go 1124/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia nr [...] Burmistrza Miasta z dnia [...]r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr [...]

II SA/Po 558/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-09-24

Sprawa ze skargi Gminy [...], L. J. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Go 401/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy , nr VI/57/19 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego