Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 132/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. oraz wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpital...

I OW 186/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. G. o przyznanie zasiłku okresowego, zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków oraz zasiłku celowego na dofinansowanie do zakupu obuwia

II GW 17/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Wniosek w przedmiocie wydania zgody na wykonanie przecisku

II GW 20/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na przejazd drogą wojewódzką

II GW 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na lokalizowanie przyłącza do sieci telekomunikacyjnej

II GW 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Wniosek w przedmiocie lokalizacji przyłącza gazowego w pasie drogowym

II GW 14/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego

II GW 16/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Wniosek w przedmiocie przedłużenia umowy użyczenia pasa drogowego

II GW 18/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Wniosek w przedmiocie zajęcia pasa drogowego