Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 171/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wykonania drogi dojazdowej