Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 96/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, w zakresie zwrotu uiszczonego wpisu od skargi

II SAB/Bd 6/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 527/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi M. S. o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt i odpowiedzi a skargę

II SAB/Ke 33/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Kielcach w przedmiocie rozpoznania skargi na bezczynność

II SAB/Bd 5/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Go 13/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na przewodniczącego Rady Miasta

II SA/Sz 146/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną na zasadzie prawa pomocy J. J. w sprawie z Jej skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku

VII SAB/Wa 42/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział

III SA/Kr 296/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie utworzenia parku kulturowego

I OZ 46/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 9/04 w sprawie odrzucenia skargi na bezczynno...
1   Następne >   +2   5