Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SO/Bd 9/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SAB/Ke 20/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odszkodowania

VII SA/Wa 2142/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1567/11

VII SAB/Wa 35/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W.

VII SA/Wa 1567/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi E. S. na działanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego