Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SAB/Wa 83/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

Skarga J. M. na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych

I OZ 663/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-26

Zażalenie na zrządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

I OZ 728/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 1568/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1789/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OZ 589/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi R.P. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 2383/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1648/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 543/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   +2   +5   10