Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 621/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Po 3/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 673/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Ol 151/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 756/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.Z. na akt Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy , znak [..] w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Gl 31/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 970/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi A. Z. na akt Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy , nr [...]

I OZ 969/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi A. Z. na akt Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy , nr [...]

I OZ 951/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 941/16 wzywające A.Z. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy nr [...] w kwocie 200 (dwieście) złotych

I OZ 2042/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3