Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Wr 116/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 436/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Go 141/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-13

Sprawa ze skargi W.P. - B., M.B. - T., B.M., M.K. - S., M.N. i A.S. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

VIII SAB/Wa 53/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 950/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Wniosek w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 1078,43 zł

I OZ 505/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 632/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

VIII SAB/Wa 67/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 788/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie kosztów postępowania

I OZ 788/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Zażalenie na punkt drugi postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   5