Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GZ 228/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

VII SA/Wa 474/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-26

Skarga Z. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego

II GZ 56/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie za skargi J. Ś. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

VII SA/Wa 1550/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania

VI SA/Wa 633/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

II GZ 265/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 375/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SO/Wa 10/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 255/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 289/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów cywilnoprawnych o chara...
1   Następne >   +2   +5   9