Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 891/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym