Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 101/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi [...] na akt Starosty [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych