Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 531/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 482/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi E. H. w przedmiocie dostępu do dokumentów zgromadzonych w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej