Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 804/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-07

Sprawa ze skargi J.O. '[...]' na informację Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie negatywnej oceny projektu nr WND

III SA/Po 953/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. w P. na informację Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny projektu nr [...]

III SA/Po 597/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych

III SA/Po 534/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w przedmiocie odmowy przyznania płatności do gruntów rolnych

III SA/Po 841/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-07

Sprawa ze skargi L.K. na informację Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

III SA/Po 497/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

III SA/Po 837/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi Spółki A w P. na informację Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

III SA/Po 1616/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013

III SA/Po 472/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-12

Skarga 'A' Sp. z o.o. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie badania celowości oraz zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej;

III SA/Po 912/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-25

Sprawa ze skargi X w M. na akt Zarządu Województwa w przedmiocie wyboru strategii rozwoju lokalnego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
1   Następne >   2