Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 184/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 223/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 13/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Wa 444/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego, tytułem pomocy prawnej wykonywanej na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 470/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]

IV SAB/Wr 248/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Gimnazjum Nr [...] we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 482/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]

I OZ 474/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

I OZ 183/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 216/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100