Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Po 109/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie wykonania przyłącza wodociągowego, budowy i rozbudowy obiektów budowlanych i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego

II OZ 965/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w sprawie rozbiórki ogrodzenia na pojemniki na śmieci

II SAB/Gl 49/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta G. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie rozbiórki obiektów budowlanych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego adwokat K. T.

II OZ 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych oraz nakazu doprowadzeni...

IV SAB/Po 69/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

VII SAB/Wa 137/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Wniosek radcy prawnego P. G. w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OZ 460/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie sygn. akt II SAB/Wr 5/13

II OZ 462/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie sygn. akt II SAB/Wr 6/13

II OZ 458/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie sygn. akt II SAB/Wr 4/13

II SAB/Gl 4/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ż. w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów, ponoszonych przez Skarb Państwa, nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej
1   Następne >   +2   +5   9