Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 68/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II SA/Rz 637/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie kary pieniężnej za niewłaściwe postępowanie z powstającymi w czasie produkcji ubocznej produktami pochodzenia zwierzęcego