Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 1053/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję W. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania mineralizacji powierzchni pasów przeciwpożarowych.

IV SA/Po 1071/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

IV SA/Po 1050/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych oddzielających linie kolejowe

IV SA/Po 1069/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję W. Komendanta Wojewódzkiego Państwem Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II SA/Gl 1113/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej