Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II FSK 266/07 - Wyrok NSA z 2007-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w O. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2000 r.

II FSK 1230/06 - Wyrok NSA z 2007-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

II FSK 1228/06 - Wyrok NSA z 2007-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2000 r.